Giới thiệu

 • Webhooks giúp bạn đăng kí lắng nghe các sự kiện phát sinh từ hệ thống của Nhanh.vn, VD:

  • Khi có đơn hàng mới, khi đơn gửi sang hãng vận chuyển, khi đơn hàng thay đổi trạng thái.

  • Khi có sản phẩm mới, khi có cập nhật sản phẩm, khi xóa sản phẩm.

  • Khi có hóa đơn bán hàng mới.

  • Khi có phiếu bảo hành mới.

Bật webhooks

 • Vào danh sách ứng dụng, click vào tên ứng dụng để vào trang chi tiết.

 • Click sửa ứng dụng, kéo xuống mục webhooks:

  • Tích chọn Bật webhooks.

  • Điền Webhooks callback URL (bắt buộc chạy https và response http code = 200).

  • Điền Webhooks verify token (giá trị này do bạn tự điền, Nhanh API sẽ gửi kèm webhooksVerifyToken khi bắn webhooks để bạn có thể xác minh dữ liệu là từ Nhanh API bắn sang).

  • Chọn các sự kiện muốn đăng kí nhận webhooks và nhấn Lưu.

 • Nhanh API sẽ gửi request webhooksEnabled tới Webhooks callback URL của bạn để kiểm tra xem URL này có hoạt động hay không.

{
  "event":"webhooksEnabled", // Sự kiện khi bật webhooks
  "webhooksVerifyToken":"YOUR_WEBHOOKS_VERIFY_TOKEN", // Webhooks verify token điền trong app của bạn
  "data": {
    "registeredEvents": { // Các events đã đăng kí
	  "101":"productAdd",
	  "102":"productUpdate",
	  "110":"inventoryChange",
	  "202":"orderUpdate"
	}
  }
}

Nhận webhooks

 • Với mỗi sự kiện Nhanh.vn sẽ gửi sang 1 request có Content type: application/json và request body là json string.

 • VD với sự kiện bật webhooks lên, Nhanh Open API sẽ bắn sang link webhooks của bạn 1 request như sau:

curl --location --request POST 'https://webhook.site/a1f7177c-f622-4570-b420-ddf79f3b83e9' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  	"event":"webhooksEnabled",
	"webhooksVerifyToken":"YOUR_WEBHOOKS_VERIFY_TOKEN",
	"data": {
		"registeredEvents": {
			"101":"productAdd",
			"102":"productUpdate",
			"110":"inventoryChange",
			"202":"orderUpdate"
		}
	}
}'

Chú ý: Webhooks sẽ chỉ bắn với các dữ liệu mới, các dữ liệu quá khứ (phát sinh trước thời điểm app được cấp quyền hoặc bật webhooks) sẽ không có sự kiện bắn lại.

Webhooks data

{
  "event": "orderAdd", // Sự kiện khi có đơn hàng mới
  "businessId": bigint,
  "webhooksVerifyToken": string,
  "data": {
    // order's information
    "customerName": string,
    "customerMobile": string,
    ...
    // order product's information
    "products": [
    
    ]
  }
}
 • event: (string) Tên sự kiện:

EventDescription

webhooksEnabled

Sự kiện khi bạn bật webhooks hoặc NhanhAPI kiểm tra webhooks của bạn có còn hoạt động hay không (thường dùng khi tỉ lệ phản hồi response webhooks của bạn có tỉ lệ thành công thấp)

productAdd

Thêm sản phẩm mới

productUpdate

Cập nhật sản phẩm

productDelete

Xóa sản phẩm

inventoryChange

Thay đổi tồn kho của sản phẩm

orderAdd

Thêm đơn hàng mới

orderUpdate

Cập nhật đơn hàng

orderDelete

Xóa đơn hàng

paymentReceived

Đơn hàng hoặc hóa đơn bán hàng (bán lẻ, bán sỉ) nhận được thanh toán từ MoMo hoặc chuyển khoản ngân hàng

 • businessId: (bigint) ID doanh nghiệp trên nhanh.vn, dùng khi ứng dụng của bạn tích hợp cho nhiều doanh nghiệp, thì businessId giúp phân biệt dữ liệu của doanh nghiệp nào.

  • Sự kiện webhooksEnabled sẽ không có businessId.

 • webhooksVerifyToken: (string) Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn.

 • data: (json string) Dữ liệu của sự kiện này.

Webhooks response

 • Hệ thống của bạn cần response http code 200 để NhanhAPI xác nhận bạn đã xử lý thành công.

 • Nếu hệ thống của bạn không phản hồi quá chậm, hoặc http code != 200, webhooks sẽ được bắn lại tối đa 3 lần.

  • Khi app của bạn xử lý webhooks chậm hoặc hay lỗi, Nhanh.vn sẽ đẩy độ ưu tiên cho app của bạn xuống thấp, các request webhooks tiếp theo có thể sẽ bị delay.

  • Khuyến cáo bạn nên lưu webhooks và response cho Nhanh.vn trước, rồi tạo cronjob xử lý webhooks sau.

 • Nếu hệ thống của bạn xử lý webhooks với tỉ lệ thành công thấp, tùy mức độ, NhanhAPI sẽ có thể:

  • Gọi lại sự kiện webhooksEnabled để kiểm tra link webhooks của bạn có hoạt động hay không.

  • Tắt webhooks của app: Bạn cần làm lại các bước bật webhooks như đã mô tả ở trên để mở lại webhooks.

  • Khóa app: Bạn cần liên hệ với đội kĩ thuật của Nhanh.vn qua email dev@nhanh.vn để được mở lại app.

Chú ý: bạn chỉ nên bật webhooks và điền Webhooks callback URL khi bạn đã có link này, không để link liên tục ở tình trạng lỗi (301, 302, 403, 404, 500...) để tránh bị tắt webhooks hoặc khóa app.

Lỗi thường gặp

 • Khi nhận webhooks từ Nhanh.vn bắn sang, bạn có thể gặp phải các tình huống lỗi, xem chi tiết lỗi và cách khắc phục bên dưới:

App chưa được cấp quyền

 • Khi bạn bật được webhooks lên và nhận được sự kiện webhooksEnabled, đây chỉ là webhooks test của hệ thống.

 • Để nhận được webhooks của doanh nghiệp, thì app của bạn cần được 1 tài khoản thuộc doanh nghiệp đó đăng nhập cấp quyền cho ứng dụng của bạn. Xem lại các bước khởi tạo ứng dụng và đăng nhập cấp quyền tại đây.

 • Ở các trang như chi tiết đơn hàng, chi tiết sản phẩm... sẽ có 1 tab API lưu lại tất cả lịch sử nhận API request và gửi webhooks, xin vui lòng kiểm tra kĩ dữ liệu trước khi báo lỗi.

Connection timed out

 • Lỗi này có thể do nhiều nguyên nhân: Tên miền không hoạt động, server của bạn bị lỗi hoặc phản hồi quá chậm, Firewall của bạn chặn IP của Nhanh.

 • Webhooks của Nhanh sẽ được gửi đi từ IP: 34.80.42.152, 34.80.130.93, 35.201.130.137, 34.80.32.50, 104.199.211.99.

  • Nếu Firewall của bạn yêu cầu whitelist IP, bạn cần thêm các IP bên trên.

  • Chú ý: các IP này có thể được bổ sung thêm hoặc đổi IP mới, xin vui lòng theo dõi change log để cập nhật thông tin.

Postman Automatically follow redirects

Khi bạn test bằng Postman, mặc định Postman sẽ bật "Automatically follow redirects", bạn cần tắt cài đặt này đi, nếu không khi tự test sẽ thấy http code trả về 200 nhưng thực tế đang trả về 301 / 302. Có 2 cách tắt:

 • Cách 1: Tắt cho toàn bộ request: Vào menu File > Settings > Tắt: Automatically follow redirects

 • Cách 2: Tắt từng tab request: chọn Settings và tắt Automatically follow redirects

Wordpress plugin Wordfence

 • Nếu bạn dùng Wordpress và có cài plugin Wordfence thì có thể bị lỗi trả về http code 503 và không bật được webhooks hoặc nhận webhooks từ Nhanh.vn bắn sang bị chập chờn.

 • Cách khắc phục: Gỡ plugin này khỏi Wordpress.

Last updated