Hãng vận chuyển
  • /api/shipping/carrier: Dùng để lấy danh sách các hãng vận chuyển đang được tích hợp với Nhanh.vn. Nhanh.vn đang kết nối với Giaohangnhanh, J&T Express, Viettel Post, Vietnam Post, EMS, Ninjavan, Best Express... để hỗ trợ dịch vụ vận chuyển và giao hàng thu tiền tận nhà.

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
1
[
2
// carrier 1
3
"id" => 2, // int: id hãng vận chuyển trên Nhanh.vn
4
"name" => "Vietnam Post", // string: tên hãng vận chuyển trên Nhanh.vn,
5
"logo" => "absolute path of carrier’s logo",
6
"services" => [ // các dịch vụ vận chuyển
7
[
8
"id" => 2, // int: id dịch vụ
9
"name" => "Giao nhanh liên tỉnh" // Tên dịch vụ vận chuyển
10
],
11
[
12
"id" => 3, // int: id dịch vụ
13
"name" => "Bưu kiện" // Tên dịch vụ vận chuyển
14
],
15
...
16
]
17
]
Copied!
Copy link
Contents
Response