Links

Hãng vận chuyển

  • /api/shipping/carrier: Dùng để lấy danh sách các hãng vận chuyển đang được tích hợp với Nhanh.vn. Nhanh.vn đang kết nối với Giaohangnhanh, J&T Express, Viettel Post, Vietnam Post, EMS, Ninjavan, Best Express... để hỗ trợ dịch vụ vận chuyển và giao hàng thu tiền tận nhà.

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
[
// carrier 1
"id" => 2, // int: id hãng vận chuyển trên Nhanh.vn
"name" => "Vietnam Post", // string: tên hãng vận chuyển trên Nhanh.vn,
"logo" => "absolute path of carrier’s logo",
"services" => [ // các dịch vụ vận chuyển
[
"id" => 2, // int: id dịch vụ
"name" => "Giao nhanh liên tỉnh" // Tên dịch vụ vận chuyển
],
[
"id" => 3, // int: id dịch vụ
"name" => "Bưu kiện" // Tên dịch vụ vận chuyển
],
...
]
]