Links

Change log

2023-01-16

 • Tính phí vận chuyển: Response trả về thêm isRequiredInsurance là biến đánh dấu bảng giá có bắt buộc mua bảo hiểm hàng hóa hay không

2022-12-09

2022-12-07

2022-12-05

2022-12-01

 • Danh sách khách hàng: Thêm lọc loại khách hàng, trả về thêm mã số thuế, tên công ty, địa chỉ công ty

2022-10-05

2022-09-26

 • Thay đổi loại đơn hàng: Thêm 2 loại chuyển hàng mới, bỏ loại chuyển hàng shippingType (trước đó là 1 mục nhỏ bên trong loại đơn Chuyển hàng), chi tiết xin đọc thông báo tại đây.

2022-09-21

  • Cho phép cập nhật thêm thông tin moneyTransferAccountId (Tài khoản nhận tiền chuyển khoản - Áp dụng với doanh nghiệp sử dụng kế toán)

2022-09-17

  • /api/promotion/coupon?act=addbatch: Tạo chương trình coupon.
  • /api/promotion/coupon?act=increasecode: Cập nhật thêm mã vào chương trình coupon.

2022-08-01

2022-07-07

2022-06-30

2022-06-23

2022-03-28

 • Danh sách sản phẩm: /api/product/search: Tìm theo sản phẩm được đánh dấu (showHot: Sản phẩm hot showNew: Sản phẩm mới showHome: Sản phẩm trên trang chủ,giá trị truyền lên 1 | 0)

2022-03-17

2022-03-10

 • Danh sách coupon: /api/promotion/coupon?act=products trả về danh sách sản phẩm được áp dụng coupon(ID sản phẩm).

2022-03-08

 • Request params businessId required: Trước đây request params gửi sang open.nhanh.vn chỉ yêu cầu 4 params: version, appId, accessToken, data nhưng developer hay nhầm lẫn về việc 1 accessToken có thể dùng cho nhiều bussinessId, khiến cho việc POST dữ liệu từ 1 doanh nghiệp A sang 1 doanh nghiệp B, gây sai dữ liệu nghiêm trọng, để tránh tình huống có thể gây ra sai sót này:
  • Từ 2022-01-01: Tài liệu Open API đã sửa lại Request params yêu cầu thêm businessId.
  • Từ 2022-03-07: Thông báo trên hệ thống, và gửi email cho các tài khoản developer về việc Request params bắt buộc cần thêm businessId.
  • Từ 2022-05-10: Developer có 2 tháng (từ 2022-03-07 tới 2022-05-10) để sửa code truyền thêm bussinessId, tới ngày này tất cả các request thiếu businessId sẽ bị báo lỗi.

2022-02-28

2022-01-11

 • Quà tặng sản phẩm: /api/product/gift thêm promotionFromDate, promotionToDate, promotionStatus, promotionDepotIds.

2021-12-28

 • Danh sách sản phẩm xuất nhập kho nháp: Giới hạn khoảng ngày chỉ hỗ trợ lấy dữ liệu trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2021-09-01 => 2021-09-10, 2021-09-11 => 2021-09-20)
 • Webhooks đơn hàng: thêm webhooks cho đơn từ các sàn TMĐT (Lazada, Shopee, Tiki, Sendo...).

2021-12-20

 • Đơn hàng: /api/order/update thêm orderId giúp cập nhật đơn hàng theo ID trên Nhanh.vn.