Lấy danh sách thành phố, quận huyện

Request

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

 • Nếu type = CITY

[
  {
   "id": 2, // int
   "name": "Hà Nội" // string
  },
  {
   "id": 3,
   "name": "Hồ Chí Minh"
  }
  // ...
]
 • Nếu type = DISTRICT

[
  {
   "id": 2, // int
   "parentId": 2, // int
   "name": "Quận Hoàn Kiếm" // string
  },
  {
   "id": 6,
   "parentId": 2,
   "name": "Quận Hai Bà Trưng"
  }
  // ...
]
 • Nếu type = WARD

[
  {
   "id": 2, // int
   "parentId": 3, // int
   "name": "Phường Bạch Đằng" // string
  },
  {
   "id": 6,
   "parentId": 3,
   "name": "Phường Bách Khoa"
  }
  // ...
]

Last updated