Giới thiệu
 • Các giao diện website bán hàng của Nhanh.vn đang sử dụng Twig làm template engine.
 • Tài liệu này sẽ giúp bạn mô tả cấu trúc 1 template, giúp bạn có thể tự tạo template mới hoặc chỉnh sửa nội dung template.

Giới thiệu Twig

Cấu trúc một template

 • css
 • img
 • js
 • view
  • home
   • index
   • loadview
   • search
  • layout
  • marketing
   • promotion
   • campagin
  • order
   • cart
   • order
  • product
   • product
  • store
   • agency
  • user
   • profile
   • user
  • website
   • contact
   • news
   • template
   • album
Last modified 25d ago